5 Betalen | Vrij simpel, toch?

Wie producten of diensten inkoopt, moet deze natuurlijk netjes betalen. Dat klinkt simpel.

Moet ik deze factuur binnen 14 dagen betalen?
Mag ik hier 30 dagen mee wachten? Een week?
En als er niet of niet tijdig wordt betaald, wat gaat er dan gebeuren?

Deze vragen zijn vast weleens door je hoofd geschoten. Veel te vaak ontstaat er gedoe over betalingstermijnen en wanneer iemand te laat is met het betalen van een openstaande factuur. Bovendien zit er verschil in de betalingstermijn tussen consumenten en bedrijven.

Wil jij je geheugen nog even opfrissen? Check deze blogpost van Charlotte’s Law.

Echt even lezen! Business-to-business

Een overeenkomst gesloten tussen twee bedrijven (b2b) kent een aparte betalingstermijn die sinds 2013 wettelijk is vastgelegd. De Wet Betalingstermijnen hanteert een redelijke termijn en deze bedraagt bij b2b overeenkomsten 30 dagen. De termijn van 30 dagen is de wettelijke betalingstermijn die van kracht is, wanneer er verder in de desbetreffende overeenkomst geen betalingstermijn is vastgelegd.

De regeling uit de Wet Betalingstermijnen is geen dwingend recht. Dit betekent dat er in de overeenkomst ruimte is om een andere termijn overeen te komen van maximaal 60 dagen als dit voor geen van de partijen nadelig was.

Betalingstermijn op facturen?

Een veel voorkomend misverstand is dat vermelding van de betalingstermijn op de factuur rechtsgeldig zou zijn. Helaas is dat niet zo. Vermelding op de factuur van de vervaldag is wel duidelijk, maar kan juridisch helaas niet worden afgedwongen. De redenering is dat een betalingstermijn niet achteraf kan worden opgelegd. Het product is dan namelijk al geleverd of de dienst is al uitgevoerd.

Aanmaningen

Wanneer de overeengekomen betalingstermijn helder is, maar er vervolgens niet wordt betaald, geldt dat een kosteloze herinnering wordt gestuurd. Hierin krijgt de debiteur de kans om alsnog tot betaling over te gaan. Blijft ook na het versturen van een betalingsherinnering de betaling uit, dan volgt een laatste aanmaning. En als je dan nog altijd niet betaalt? Tja. Dan komt er gedoe.

Wat moet je doen? 

In deze casus ga je een aantal situaties uitpluizen, met ‘betaling’ en ‘levering’ als trefwoorden. Je zult de algemene voorwaarden van de betreffende bedrijven moeten gebruiken, anders kom je er echt niet uit. Puzzelen maar!

Hoe verslag uitbrengen?

  • Bij de tabjes vind je de opgaven die bij deze casus horen. Het is verstandig om deze opgaven stuk voor stuk te doen.
  • Verplicht zijn de zgn. ‘core assignments‘. Als je klikt op ‘Core’, word je verzocht een formulier in te vullen en antwoord te geven op de vragen.
Tags:
Share:
0