7 Wanprestatie en overmacht

Wat gebeurt er als een van de partijen zich niet houdt aan de afspraken die voortvloeien uit de overeenkomst?

Wat als jouw leverancier de overeenkomst niet nakomt? Kun je dan zomaar van de koop af of is daar net even wat meer voor nodig?
En wat als de leverancier zich beroept op ‘overmacht’ en zegt dat hij er écht niets aan kan doen? 

Als een van de partijen zich niet houdt aan de afspraken die voortvloeien uit de overeenkomst, is er sprake van wanprestatie. Het niet-nakomen kan toerekenbaar zijn, maar ook niet-toerekenbaar. Denk maar aan het uitbreken van een grote brand bij de leverancier: een goed voorbeeld van overmacht. Als zoiets groots aan de hand is buiten de schuld of invloed van de leverancier, is het niet redelijk om nakoming te vorderen.

Stel. Er is sprake van wanprestatie. Hoe zit het dan?
Als koper kun je dan drie dingen doen:

  1. Je kunt nakoming vorderen, door te eisen dat er alsnog wordt geleverd.
  2. In plaats daarvan, kan eventueel een aanvullende schadevergoeding geeist worden.
  3. De overeenkomst kan mogelijk ontbonden worden.

Wees slim en bekijk onderstaande video met een eenvoudige uitleg van de overeenkomst tussen Meneer Tijger en Mevrouw Uil. WTF? Hup, eerst even kijken!

Wat moet je doen? 

In deze casus ga je een aantal situaties uitpluizen, die met wanprestatie en overmacht te maken hebben. Je zult de algemene voorwaarden van de betreffende bedrijven moeten gebruiken, anders kom je er echt niet uit. Puzzelen maar!

Hoe verslag uitbrengen?

  • Bij de tabjes vind je de opgaven die bij deze casus horen. Het is verstandig om deze opgaven stuk voor stuk te doen.
  • Verplicht zijn de zgn. ‘core assignments‘. Als je klikt op ‘Core’, word je verzocht een formulier in te vullen en antwoord te geven op de vragen.
Tags:
Share:
0