Eens een dubbeltje, altijd een dubbeltje

Het team van onderzoeker Bastian Ravesteijn van de Erasmus School of Economics verzamelde anonieme CBS-gegevens over de inkomens van meer dan een miljoen Nederlanders tussen 32 en 38 jaar oud.

Ze registreerden de plaats waar zij opgroeiden, hun geslacht, het inkomen van hun ouders en of zij een migratieachtergrond hadden. Deze enorme hoeveelheid cijfers leverde een fijnmazig beeld op van de ongelijke levenskansen voor kinderen in Nederland.

Bovenal laat dit onderzoek zien dat je toekomst in Nederland niet alleen afhangt van je talenten. Waar je wieg staat, maakt een groot verschil in je levenskansen.

Log in op de Volkskrant en gebruik de volgende inloggegevens om het artikel te kunnen bekijken:
e-mail: laane@albeda.nl
wachtwoord: Albeda1234

Share:
0