Spreken de cijfers voor zich?

Al een van de Landelijke Jeugdmonitor gehoord? Hierin worden al jaren cijfers over de jeugd in Nederland gepresenteerd. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het uitvoeren van de jeugdzorg. Daarom staan in de Jeugdmonitor ook cijfers over het jeugdhulpgebruik, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering voor gemeenten.

Een belangrijk doel van de Landelijke Jeugdmonitor is de situatie van de jeugd spiegelen aan het jeugdhulpgebruik, landelijk, maar zeker ook op gemeenteniveau. De uitkomsten daarvan dienen ambtenaren, bestuurders, jeugdhulpaanbieders, opdrachtgevers en ook geïnteresseerde burgers te helpen bij vragen en om de discussie over de werking van jeugdhulpverlening te onderbouwen met feiten.

Deze case gaat over ‘geregistreerde verdachten’. Je zult moeten uitzoeken wat een geregistreerde verdachte is en er allerlei gegevens over moeten opzoeken en interpreteren. Klaar voor wat cijferwerk?

Bekijk eerst het jaarrapport van de Landelijke jeugdmonitor in 2019. Geef vervolgens antwoord op de vragen.

Share:
0