Wat mag wel en wat mag niet?

De politieke partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van reclame voor verkiezingen.

Tenminste, door reclame te maken proberen zij om stemgerechtigden te activeren om te gaan stemmen voor hun politieke partij. Heus niet alles mag:   hieraan zijn regels verbonden: deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

Kort samengevat mag het maken van reclame niet in strijd zijn met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden.

De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau zijn verwijderd. In het stembureau worden geen activiteiten ingezet, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

Waar ligt nou de grens tussen wat wel en niet is toegestaan?
Tja, dat is een goeie vraag. En het antwoord op deze vraag verschilt dus van gemeente tot gemeente. Zo mag er in Rotterdam in verkiezingstijd reclame gemaakt worden in de openbare ruimte. Het college heeft bepaald dat partijen dit bij verkiezingen mogen doen met een beperkt aantal middelen. Meer weten? Check deze bijdrage van de gemeente. Tip: scroll even naar onder…!

Check dit artikel van BNR’s achterkamer en ontdek dat sommige politici proberen verder te gaan dan volgens de regels is toegestaan.

Heb je alle links bekeken? Mooi zo. Beantwoord de vragen in je eigen woorden. Gebruik geldige argumenten en wees specifiek. Veel succes!

Share:
0