Zal baby-subsidie wonderen doen?

De bevolking van Zuid-Korea dreigt te halveren in de komende decennia. De regering wil die trend ombuigen.

Migratie kan bijdragen aan het op peil houden van de arbeidsbevolking, maar daarin heeft Zuid-Korea geen sterke traditie. Zou een baby-subsidie van €2.250,- per kind het tij kunnen keren? Lees er alles over in dit artikel van Trouw.

Voor de beantwoording van de vragen heb je ook nog een andere bron nodig. Klik hier voor de vergelijkende kaart van IndexMundi met een globaal beeld van de geboortecijfers.

 

 

Share:
0