Non-conformiteit

Dit artikel beschrijft non-conformiteit bij een koopovereenkomst bij twee zakelijke partijen, dus niet bij consumentenkoop.

In de wet is geregeld dat een gekocht product aan de tussen koper en verkoper gesloten koopovereenkomst moet beantwoorden. Als dat niet het geval is, is het geleverde product non-conform. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien deze niet de eigenschappen bezit die men op grond van de overeenkomst mag verwachten. Hierbij geldt dat een koper in ieder geval mag verwachten dat het product voor normaal gebruik geschikt is. Ook mag de koper verwachten dat het product voor bijzonder gebruik geschikt is indien dit bij het sluiten van de koopovereenkomst is afgesproken. Bij de beoordeling hiervan spelen de aard van het product en de mededelingen die de verkoper heeft gedaan een rol.

Voorbeeld non-conformiteit:

Wanneer jouw bedrijf een machine koopt en de verkoper vertelt je dat deze maximaal 50 emmers per uur kan produceren, mag je niet verwachten dat de machine 60 emmers kan produceren. Als daarentegen blijkt dat de machine maar 40 emmers per uur produceert, dan is er wel sprake van non-conformiteit.

Tags:
Share:
0