Steeds minder Nederlanders geven aan zich onveilig te voelen.

De cijfers van het CBS laten een positieve trend zien. Zei in 2012 nog 37 procent zich in het algemeen wel eens onveilig te voelen, in 2019 was dat 32 procent. Op zich een positieve ontwikkeling. Toch zeggen sommigen dat met name jongeren voor overlast en een onveiligheidsgevoel zorgen.

Is dit werkelijk zo? Spelen jongeren een bijzondere rol? En heeft de jongerencultuur er iets mee te maken? Moeten politie en gemeenten extra inzetten op de bestrijding van criminaliteit van jongeren? Ontdek het het zelf door de cases te doen die bij dit thema horen.