In de fase ‘Zelfstandig ondernemen’ ga je zelf de slag gaat om iets waardevols te maken en te verkopen. Je moet je ideeën testen in de markt en ze eventueel aanpassen. Belangrijk is dat je goed plant en doelgericht werkt. Je moet ook de nodige administratieve zaken regelen en contact houden met klanten en partners.

Het gaat erom waarde te creëren voor je doelgroep en je bedrijfsmodel zo nodig aanpassen.