Rapportage maken? Handige tips!

Een goede rapportage maken, is een heel karwei.

Zo zul je een heleboel dingen moeten checken:

  • Heb je de verplichte hoofdstukken / onderdelen netjes voor elkaar?
  • Zijn de verplichte bijlagen aanwezig? En klopt de nummering?
  • Is de bronvermelding compleet en uitgevoerd volgens de richtlijnen?

Ook de vrom is belangrijk:

Gebruik geen ”ik”, ”jij” en ”wij”, Schrijf altijd in de derde persoon, dus bijvoorbeeld: ”in dit hoofdstuk wordt ingegaan op…”.

scriptietips Lees de tekst nog een keer door om eventuele taalfouten te corrigeren.

scriptietipsLet ook op jouw schrijfstijl: laat het eventueel aan anderen lezen of professioneel redigeren, omdat je zelf de neiging hebt over de fouten heen te lezen.

scriptietips Bijlagen dienen als toelichting op bepaalde onderdelen van de scriptie. Ze worden over het algemeen niet geheel gelezen. Bijvoorbeeld lange tabellen, figuren, vragenlijsten, SPSS output en dergelijke worden in bijlagen opgenomen. Bijlagen worden in ieder geval voorzien van een titel en een nummer. De paginanummering loopt in de bijlage door. In de tekst van een verslag wordt naar de opgenomen bijlagen verwezen.

scriptietipsSchrijf de samenvatting pas wanneer de scriptie in grote lijnen af is.

scriptietipsVoeg een leeswijzer toe in je scriptie, hierin kun je aangeven wat de lezer waar kan verwachten en kun je tevens de inhoud van de verschillende hoofdstukken kort toelichten.

scriptietipsOok de conclusie wordt als laatste geschreven. Zorg ervoor dat je tijdens het schrijfproces steeds ideeën voor de conclusies noteert. Het is ook overzichtelijk om per hoofdstuk een inleiding en een conclusie te schrijven. In veel scripties dient er ook een discussie te worden geschreven.

scriptietipsIn de literatuurlijst worden de namen van de auteurs in alfabetische volgorde vermeld. Raadpleeg de studiegids welke richtlijnen jij bij het refereren aan moet houden. Tegenwoordig is dit vooral de APA stijl.

scriptietipsControleer nogmaals of de informatie die je in je hoofdstukken beschrijft aansluit bij je hoofd- en deelvragen. In de hitte van de strijd (de naderende deadline van je scriptie) verlies je soms de rode lijn van je scriptie.

scriptietips Lees vlak voor je verdediging je hele rapport nog eens goed door en oefen met voorbeeldvragen die je kunt verwachten tijdens je verdediging.

Tags:
Share:
0