9 Presentatie | Licht jij even toe?

Je presentatie vormt het sluitstuk van het examentraject.

De presentatie maakt deel uit van een eindgesprek. We leggen je graag uit wat nu precies de bedoeling is.  D.m.v. een presentatie leg je uit wat je tijdens het traject Recht & Klacht allemaal gedaan hebt en waaróm je dat gedaan hebt. Je wordt in de gelegenheid gesteld om je werk toe te lichten en keuzes te verduidelijken. De beoordelaars stellen vast of je, mede op basis van je uitwerkingen en je rapportage, voldoende kennis hebt als zakelijk inkoper van een product of dienst.

Wat komt er aan de orde?

Aan de hand van jouw uitwerkingen én jouw rapportage wordt er teruggekeken op het traject. Je hebt je gefocust op twee bedrijven, 1 x product en 1 x dienst. Er zijn overeenkomsten tussen deze twee, maar ook verschillen. Hier zullen de beoordelaars vragen over stellen.

 Wat wordt er van je verwacht?

 • Je kunt je keuze voor de twee bedrijven beargumenteren.
 • Je kunt je uitwerkingen + rapportage toelichten, die je eerder hebt ingeleverd.
 • Je kunt een aantal verdiepende vragen beantwoorden: deze gaan over je conclusies en eventuele aanbevelingen.

Het eindgesprek duurt ± 45 minuten. Hoe is de opbouw?

 •  0-5 minuten
  Introductie: rol van aanwezigen, doel van het gesprek
 • 5-15 minuten
  Presentatie over het traject
 • 15-30 minuten
  Interview over uitwerkingen en vragenronde
 • 30-35 minuten
  Invullen beoordeling, bepalen eindresultaat

Meestal zijn er twee beoordelaars bij het gesprek aanwezig. Wat doen zij?

 • Van tevoren stellen zij vast of alle verplichte uitwerkingen aanwezig zijn: zo wordt de compleetheid van je werk vastgesteld.
 • Zij stellen n.a.v. de presentatie en de overige stukken vast of de prestaties daadwerkelijk door jou geleverd zijn: de authenticiteit. Zij gaan af op de feiten: wordt wat jij vertelt ook daadwerkelijk ondersteund door o.a. de uitwerkingen?
 • Zij stellen de kwaliteit van het door jou afgelegde traject vast. Dit doen zij  aan de hand van de inhoudelijke beantwoording van de vragen. 

Bereid je goed voor. Wat moet je doen? 

 • Bereid tijdig een korte presentatie voor van 5-10 minuten. Hieronder kun je hier meer over lezen.
 • De beoordelaar(s) zal vragen stellen over de opdrachten die je voor Recht & Klacht gedaan hebt. Ga dus tijdig alle uitwerkingen én eventuele feedback na! Hieronder vind je voorbeeldvragen.
 • Check alvast het proces-verbaal; een handig overzicht. Dit instrument wordt ingezet om vast te stellen wat er aan de orde is geweest.
 • Check het beoordelingsmodel; dit model wordt gebruikt om de kwaliteit te beoordelen.
Tags:
Share:
0