8 Rapportage | Bevindingen & conclusies

Je bent flink de inhoud ingedoken en hebt het inkopen van een product vergeleken met het inkopen van een dienst.

De opdrachten 1 t/m 7 vormen de kern van je onderzoek. Deze heb je eerder al voorgelegd aan je docent of begeleider. Nu is het de bedoeling dat je een verslag gaat maken van je bevindingen en de ontvangen feedback. Bovendien moet je conclusies trekken en deze opnemen in je rapportage.

Waarom een rapportage?

M.b.v. een rapportage kan de kwaliteit van je conclusies worden vastgesteld: de manier om de samenhang tussen opdracht 1 t/m 7 te kunnen beoordelen.

De rapportage moet aan een aantal minimale eisen voldoen. Hoe is de opbouw?

 • Voorblad met een titel, personalia (naam, deelnemersnummer, klas, opleiding e.d.)
 • Inhoudsopgave met een juiste vermelding van de hoofdstukken, paragrafen, bijlagen (!) en verwijzing naar de paginanummers
 • Inleiding met de vermelding waar de rapportage over gaat en een motivering van het belang van het onderwerp
 • Verplichte hoofdstukken waarin de inhoudelijke onderdelen worden beschreven. Voorzie elk hoofdstuk van een korte inleiding en conclusie(-s).
  Let op! Check de tabjes voor meer info!
 • Bronvermelding met daarin minimaal 3 bronnen: wees specifiek welke bronnen  je hebt gebruikt
 • Verplichte bijlagen (genummerd): de algemene voorwaarden van beide bedrijven ( 1 x product 1 x dienst )
 • Overige bijlagen (genummerd)

Welke hoofdstukken zijn verplicht? Meer weten? Check de tabjes!

 1. Kennismaking met het bedrijf | OriëntatieQuickscan
 2. Algemene voorwaarden | Wijzigen, Betalen
 3. Koopovereenkomst | Situatie (Omschrijf de koop)
 4. Klachtenprocedures | Afwijkingen, Wanprestatie en overmacht
 5. Conclusies en aanbevelingen

Hoe inleveren?
Je bent verplicht om tijdig een papieren exemplaar van je rapportage in te leveren.

Waarop wordt de rapportage beoordeeld?

 • Tijdigheid: is de rapportage tijdig ingeleverd?
 • Compleetheid van onderdelen: zijn alle verplichte onderdelen in de rapportage opgenomen?
 • Kwaliteit: check het beoordelingsmodel.Hoe zorg je dat jouw rapportage lekker leesbaar is?
 • Gebruik een duidelijk en zakelijk lettertype. Enkele voorbeelden zijn Verdana, Times New Roman, Calibri en Arial.
 • Gebruik lettergrootte 11.
 • Begin ieder onderwerp op een nieuw pagina.
Tags:
Share:
0