4 Wijzigen | Kan dat zomaar?

Algemene voorwaarden worden opgesteld in een voor de lezer doelmatige volgorde.

In de meeste gevallen, is de indeling als volgt:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Algemene bepalingen
Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4: Verplichtingen van partijen in het algemeen
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
Artikel 6: Annulering van de overeenkomst
Artikel 7: Uitvoering en levering
Artikel 8: Prijzen, kosten en betalingen
Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 10: Klachten
Artikel 11: Overmacht
Artikel 12: Opschorting en ontbinding
Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 14: Slotbepalingen

Wat moet je doen? 

In deze casus ga je een aantal situaties uitpluizen aan de inkoopkant: Wat als je de bestelling wilt wijzigen NA overeenkomst en VOOR levering? Je zult de algemene voorwaarden van de betreffende bedrijven moeten gebruiken, anders kom je er echt niet uit. Puzzelen maar!

Hoe verslag uitbrengen?

  • Bij de tabjes vind je de opgaven die bij deze casus horen. Het is verstandig om deze opgaven stuk voor stuk te doen.
  • Verplicht zijn de zgn. ‘core assignments‘. Als je klikt op ‘Core’, word je verzocht een formulier in te vullen en antwoord te geven op de vragen.
Tags:
Share:
0