Vergelijk het inkopen van een product met het inkopen van een dienst. Hoe? Doe alle 7 opeenvolgende opdrachten. Telkens als je een opdracht hebt gedaan, lever je deze tijdig in bij je docent of begeleider. Je zult feedback krijgen. Deze moet je verwerken in de rapportage. Daarover later meer.

Let op! Je zult minimaal 5 bronnen moeten gebruiken; waarvan minimaal 3 verschillende soorten bronnen. Zo is bijvoorbeeld je lesboek een soort, evenals het gebruik van het internet. Wikipedia is uitgesloten als geldige bron.